Gezin uit de knoop

Beschrijving

Merk jij dat de gemaakte afspraken niet meer werken voor jou, jouw ex-partner of voor de kinderen? Zit jouw gezin in de knoop? 

 

Bij het programma Gezin uit de knoop wordt het hele gezin meegenomen in het proces. De ouderbegeleider en Kindbehartiger

voeren samen een intakegesprek met de ouders afzonderlijk. Zo hoeven ouders maar één keer hun verhaal te doen. 

Zowel de ouders als de kinderen voeren naast elkaar gesprekken met een ouderbegeleider of een kindbehartiger. 

Als het mogelijk is spreken ouders samen met de ouderbegeleider, als dit nog niet lukt, voert zij de gesprekken met de ouders afzonderlijk. 

 

Na een aantal kindgesprekken wordt dit deel afgesloten met een kindpresentatie. Deze wordt door de kinderen (samen met de kindbehartiger) naar de ouders en ouderbegeleider teruggekoppeld. Tevens is er een kindverslag dat ook teruggekoppeld wordt aan de ouders en ouderbegeleider. 

Ouders nemen de inhoud van het kindverslag vervolgens mee in hun gesprekken met de ouderbegeleider zodat de stem van het kind in de te maken afspraken meegenomen wordt. In deze eindfase schuift de kindbehartiger ook bij deze gesprekken aan om de stem van het kind te borgen. 

Uiteindelijk ontstaat er een afsprakendocument waar alle gezinsleden zich in kunnen vinden. Dit document wordt vervolgens door de kindbehartiger met de kinderen besproken. 

 

Door het hele gezin mee te nemen in het proces na de scheiding, ontstaat er een afsprakendocument waarbij iedereen zich gehoord voelt. Daardoor ontstaat er meer draagkracht en uiteindelijk een grotere kans van slagen.