30 NOVEMBER 2021

DOOR: MARIEL ROELFSEMA

 

Iedere ouder kent dat oergevoel dat in je opborrelt op het moment dat een andere

ouder iets negatiefs zegt over JOUW kind. Juist, loyaliteit (ook wel bloedwrok genoemd).

Op het moment dat de andere ouder gelijk heeft, verandert dat gevoel in een gevoel van

falen. Dat gevoel noemen we een loyaliteitsconflict.

 

In samengestelde gezinnen spelen verschillende loyaliteiten door elkaar; ouder-kind, kind-ouder, ouder- stiefouder, soms ook ouder-ex partner, kind-kind, kind- stiefouder en andersom. Dat maakt dat er in samengestelde gezinnen problemen en conflicten ontstaan die in kerngezinnen niet op die manier voorkomen. Als ouders of stiefouders met deze problemen bij vrienden aankloppen, vinden ze vaak niet echt een luisterend oor of de juiste adviezen. Een antwoord als “ja, je hebt dit zelf gewild” wordt niet zelden gegeven en daar kun je, als ouder of stiefouder met een probleem, helemaal niets mee.

 

Bij mij in de praktijk sprak ik een moeder. Zij heeft samen met haar nieuwe partner een samengesteld gezin met in totaal 5 kinderen (twee van haar en drie van hem, ongeveer in dezelfde leeftijd). Ze ziet er moe uit. Gelijk bij het eerste gesprek zegt ze “Ik zou zo graag even een paar jaar weggaan uit dit gezin en terugkomen als de kinderen groot zijn”. Deze moeder heeft hard gewerkt voor haar gezin en ziet het resultaat niet terug. Ze geeft aan dat er veel ruzies zijn tussen de kinderen, terwijl die eerder goed met elkaar op konden schieten en dat ze regelmatig in spagaat zit tijdens een conflict tussen haar kind en haar nieuwe partner. Van haar partner hoort ze dat ze altijd partij kiest voor haar kind en van haar kind hoort ze het verwijt dat ze altijd samenspant met haar partner en er nooit is om het kind te steunen. Welke loyaliteit gaat dan voor? Je kind steunen of met je partner eensgezind zijn en naar de kinderen één mening geven of beslissing nemen? Wat deze moeder op dat moment ook kiest, ze heeft altijd een verwijt van één van de twee te pakken. En dat terwijl het niet haar conflict is… Veel ouders in samengestelde gezinnen zullen zich in deze moeder herkennen. 

 

Hoe kun je dit voorkomen, zul je je nu afvragen. Voorkomen kun je het niet. Vroeg of laat zal een ieder in een samengesteld gezin dit overkomen. Je bewust worden welke dynamieken en loyaliteiten spelen binnen jouw gezin kan wel. Je hier samen met je partner op voorbereiden kan ook en zo voorkom je dat je moet reageren terwijl iedereen hoog in de emotie zit. Leer mee te bewegen in plaats van in een te spagaat zitten.

Bij Stief&Co weten we welke dynamieken kenmerkend zijn voor stiefgezinnen en hoe een ieder kan omgaan met de verschillende loyaliteiten die er spelen.

 

Schroom niet om contact met ons op te nemen want wij vinden: “Een samengesteld gezin; dat hoef je niet alleen te doen!”

 

“(Mee-)bewegen is goed, in spagaat zitten niet”