Stoere Schildpadden

Beschrijving

Stoere Schildpadden is een groepsprogramma voor kinderen van 4-6 jaar (kleuters)

van gescheiden ouders. Uit onderzoek blijkt dat het programma helpt bij het voorkomen

en verminderen van problemen bij deze groep kinderen. Kinderen zitten na deelname lekkerder in hun vel. 

 

Door de (echt)scheiding krijgen kinderen soms gedragsmatige of emotionele problemen. In de Stoere Schildpadden-groep leren de kinderen daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie. De trainers werken iedere sessie met ‘groepsschildpad Sam’, een handpop die de kinderen bijvoorbeeld vertelt hoe hij omgaat met (echt)scheiding van zijn eigen ouders. 

Stoere Schildpadden biedt kinderen een ondersteunende en gezellige groepsomgeving, waarin zij kunnen oefenen met manieren om met de (echt)scheiding om te gaan. Het programma is niet bedoeld voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen, omdat zij meer gebaat kunnen zijn bij een individuele training. 

 

Stoere Schildpadden bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten. Een Stoere Schildpadden groep bestaat uit maximaal 6 kinderen en komt tijdens of na schooltijd bij elkaar. 

 

Natuurlijk worden ook de ouders geïnformeerd en betrokken bij de training: tijdens de intake over hun kind, tijdens de groepsbijeenkomst met andere ouders en bij de aparte eindevaluatie. Ook ontvangen zij regelmatig informatie over de training via onze nieuwsbrieven en weekmails. 

 

Doelen

Stoere Schildpadden is een vertaling en bewerking van een module van het Children Of Divorce Intervention Program (CODIP) dat in de jaren ’80 door JoAnne Pedro-Caroll, Ph.D. (Children’s Institute in Rochester VS) ontwikkeld is. 

Het programma sluit aan bij de psychologische reacties na scheiding en ontwikkelingskenmerken van 4-6 jarigen. Er wordt een veilige sfeer gecreëerd en zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke informatie van de kinderen. 

 

De meeste kinderen van deze leeftijd zijn erg verdrietig over de scheiding van hun ouders en hopen op verzoening. Zij begrijpen vaak de redenen voor de scheiding niet goed, en betrekken zichzelf hierin. Ook de angst om alleen gelaten te worden, heimwee naar hoe de situatie eerst was, verbijstering over het uiteengevallen gezin, en verwarring over wat een scheiding wel en niet betekent komen veel voor. 

Hieraan besteedt Stoere Schildpadden bewust en op een speelse manier aandacht. De twee meest belangrijke doelstellingen van Stoere Schildpadden zijn: 

Het ervaren van steun van leeftijdsgenootjes die hetzelfde meemaken om zo de spanning van de scheiding te verminderen. 

Het leren van vaardigheden in probleem oplossen zodat kinderen beter om kunnen gaan met gevoelens na de scheiding. 

 

Werkwijze 

In de training speelt de handpop, een groepsschildpad met de naam Sam, een centrale rol.

Sam is een zachte handpop die de trainer gebruikt om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen.

Sam heeft ook gescheiden ouders en is dus naast een aantrekkelijk kameraadje een lotgenootje die zijn

ervaringen deelt met de kinderen uit de groep. Sam is ook een belangrijk voorbeeld in het oefenen van vaardigheden in probleemoplossen met de kinderen middels poppenspel. 

 

Naast poppenspel worden veel creatieve materialen en spelvormen gebruikt zoals voorleesboeken, spelletjes, kaartjes en tekeningen. Aan het einde van iedere bijeenkomst krijgen kinderen een werkblad mee uit het Ik kan een heleboel-boekje. 

 

De werkbladen zijn gekoppeld aan de inhoud van de bijeenkomsten. Het boekje is een mogelijke manier om de brug te slaan tussen de training en de thuissituatie van het kind: het kind oefent en de ouder kan ondersteunen.