Onderstaand vindt u voorbeelden van ondersteuningstrajecten. Omdat elke situatie anders is, zijn deze trajecten flexibel. Ze zijn makkelijk uit te breiden, of in te korten. Hoe meer momenten ik met kinderen in gesprek kan gaan, hoe intensiever en dieper de ondersteuning kan zijn. Uitgangspunt is 1 gesprek per twee weken.

 

Bij elk traject wordt eerst, samen met de ouders, een behandelovereenkomst afgesloten. Hierin staan, naast de gegevens van de ouders en kind(eren), de financiële afspraken en de gestelde doelen. Na ondertekening van de overeenkomst (en toestemming van beide gezaghebbende ouders) worden de gesprekken met de kinderen ingepland. Een traject wordt afgesloten met een eindverslag en een eindgesprek met beide ouders. Ouders hebben daarna de gelegenheid om schriftenlijk te reageren op het verslag. Deze zal als bijlage bij het verslag worden gevoegd.

 

Facturering is maandelijks waardoor er automatisch betaaltermijnen ontstaan. Facturering is doorgaans 50% -50% voor elke ouder.
Vraag gerust vrijblijvend extra informatie aan of maak zelf vrijblijvend een oriëntatie-afspraak, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

 

Uurtarief kindbehartiging : € 99,00 per uur.


Zoals eerder genoemd zijn deze trajecten maatwerk. Om een beetje een indicatie te geven kan ik zeggen dat een

kindbehartigerstraject minimaal 4 kindgesprekken, 2 gesprekken met ouders en een verslag bevat. Naar gelang de problematiek kunnen dit meer gesprekken zijn. Een traject ouderschap na scheiding-parallel ouderschap kent ongeveer 10 gesprekken. Kunnen ouders niet samen om tafel en moeten deze gesprekken apart, zal vanzelfsprekend het aantal gesprekken toenemen en lukt het ouders samen te komen, kunnen we wellicht met minder gesprekken de klus klaren. 

Bij de intake is een gerichtere schatting te maken van de omvang van het traject.V

Tevens kun
Voorbeelden van pakketten / trajecten:

 

Adviesgesprek: € 99,00 per uur 

Het is mogelijk een adviesgesprek te plannen voorafgaand aan de scheiding en het slecht-nieuws-gesprek met de kinderen.

 

Ouderschap na scheiding - Parallel ouderschap: €49,50 per ouder per uur 

Als communiceren als ouders niet meer vloeiend gaat en veel stress oplevert, stappen veel ouders over op parallel ouderschap. Duidelijke afspraken en iedere ouder zijn eigen deel van het ouderschap. Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig. Begeleiding bij het maken van nieuwe afspraken en een nieuw afsprakendocument is hierbij noodzakelijk voor een goed resultaat.

De omvang van een traject is afhankelijk van het aantal gesprekken en of ouders de gesprekken samen kunnen voeren of liever apart.

 

Gesprekken thuis:

In overleg is het in enkele gevallen mogelijk om gesprekken thuis te laten plaatsvinden. Buiten Veendam of Winschoten zal dan een kilometervergoeding van €0,50 per kilometer berekend worden. (reiskosten en reistijd)

 

 

Vergoedingen:

Ik ben realistisch en eerlijk over de vergoedingen die jullie mogen verwachten en scheppen daarom geen verwachtingen. De trend is dat steeds minder wordt vergoed; zo vergoedt de basisverzekering geen therapie meer bij relatie- en/of gezinsproblemen. Ik adviseer je om onderstaande mogelijkheden te onderzoeken:


Werkgever
Werkgevers hebben baat bij een zo laag mogelijke uitval van werknemers. Vanuit budgetten voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling, kunnen kosten gedeeltelijk of volledig worden vergoed. Vraag Uw werkgever naar de mogelijkheden.

 

Ondernemer | ZZP’er
Zakelijke coaching valt binnen de post ondernemerskosten en is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen. Laat je informeren door accountant of belastingconsulent.


PGB | UWV
Onder bepaalde voorwaarden kunnen kosten voor coaching en begeleiding worden vergoed via het PGB. Ben je werkeloos en ontvang je een uitkering, informeer dan bij het UWV naar de beschikbare middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Via een re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

 

 

 

 

 

Mogelijkheden en tarieven