De Berg van Herstel- de Stem van het kind

De Berg van Herstel is een uniek hersteltraject met behulp van een spelmethodiek voor herstel

bij signalering van contactverlies en hechtingsproblematiek.

 

 

 

 

De Berg van Herstel is een  een traject voor kinderen en ouders waarbij een unieke spelmethodiek

wordt aangereikt om aan de slag te gaan met contactverlies, ouderonthechting en

hechtingsproblematiek. Dit alles onder begeleiding van een professional die is opgeleid in de

toepassing van het traject en het spel.

 

Het traject met de spelmethodiek bestaat uit sessies met kind | ouder waarin het beklimmen van vier Bergen centraal staat. De Berg van Veilig Voelen, de Berg van Verbinding, de Berg van Liefde en de Berg van Erkenning. Tijdens het traject ontvangen ouders veel informatie over contactherstel en wat erbij komt kijken om hier mee aan de slag te gaan. Er wordt van ouders inzet en commitment verwacht om te gaan werken aan contactherstel. We kunnen ook niet voorbijgaan aan dat ouders en kinderen stil gaan staan bij hun eigen gedrag en patronen. Zelfinzicht en zelfsturing worden bevorderd.

 

Een traject om te gaan werken aan contactherstel is niet eenvoudig en om die reden moeten ouders en kinderen uitgaan van ongeveer tien tot twaalf sessies. Bij voorkeur werken we met ouders gezamenlijk. Lukt dit absoluut niet dan wordt er met ouders apart gewerkt. De kinderen en/of jeugdigen worden altijd apart begeleidt en hebben individuele sessies bij het spelen met de vier Bergen. Bij de laatste Berg is de insteek om gezamenlijk met ouder(s) en kind af te sluiten middels het daarvoor speciale opgezette spelbord met het boekje Mijn Verhaal Jouw Verhaal.

 

De Berg van Herstel start met een uitgebreide intake, uitleg en nulmeting. Daarna wordt bij iedere Berg stil gestaan bij de opbouw van de sessies in het traject. We benadrukken dat ieder traject op maat wordt aangepast afhankelijk van de complexiteit van de probleemstelling. Kinderen laten met het materiaal van het spel zien waar ze tegen aan lopen en wat hun wensen / randvoorwaarden zijn voor herstel. Ouders gaan met het beeldmateriaal aan de slag. Dit alles onder professionele begeleiding.

 

De Begeleider van de Berg van Herstel is opgeleid in:

 • Juridische achtergrond
 • Hechting en hechtingsproblematiek;
 • Oorzaken hechtingsproblematiek
 • Theorieën en methodieken waarop de spelmethodiek de ‘Berg van Herstel’ is geïnspireerd
 • Hechtingsgereedschap
 • Trauma en overlevingsmechanismen
 • LosVast- voorbereidingsspel
 • Berg van Herstel spelmethodiek
 • Het hersteltraject: werkwijze en methodiek
 • Beoordelingsformulier, intakeformulieren en commitment overeenkomsten
 • Rapportage – terugkoppeling

 

Het uitgebreide spelmateriaal bestaat uit heel veel spelkaarten in vier mappen (= vier bergen), de grote grondmat met het lange hechtingsgereedschapspad en het spelbord met boekjes Mijn Verhaal Jouw Verhaal, pionnen en dobbelsteen.

 

Opleidingsdata
Voor opleidingsmogelijkheden of extra infomatie: https://www.destemvanhetkind.nl/berg-van-herstel